PHÚC CHIẾN THẮNG Cùng bạn vươn tới thành công

PCT.,JSC tham gia Hội nghị Tổng kết công tác XKLĐ năm 2017, Triển khai nhiệm vụ năm 2018 tỉnh Nghệ An