PHÚC CHIẾN THẮNG Cùng bạn vươn tới thành công

Tuyển 10 Nam đi làm việc sản xuất lốp ô tô tại Đài Trung.